Pơk uănh mông nar djăt: 23/3/2019

VOV4.M’nông: Nar ntri (22/3), Uỷ ban nhân dân n’gor Dak Lak [ư Tâm nchră sơ kết 3 năm t^ng [ư trong leo tâm rlong “Dak Lak nsum soan rdâk njêng [on lan mhe lvang năm 2016- 2020”.

Tâm 3 năm, [on lan le\ rgop nklăp 780 rmen prăk măt, rong an rlău 470 rbăn mét vuông neh, hang rhiăng rbăn nar luh kan gay [ư ăp ndơ do\ng khlay kơt: trong hăn tâm [on lan, [ư nâp ue\h n’hong dak tâm lo\ sre, tach pâl play, jay văn hoá…Tât a[aơ, lam n’gor Dak Lak geh 43 xã di rnoh rdâk njêng [on lan mhe, rlău 3 xã rđ^l đah trong nchrăp; mô hôm xã geh ta nâm 5 ntil rnoh nău kan. Le\ 8 xã bah nkual [on têh Buôn Ma Thuột di rnoh rdâk njêng [on lan mhe da dê. Năm 2020, Dak Lak nsrôih geh 61 xã di rnoh rdâk njêng [on lan mhe, geh 2 nhih pah kan gưl nkuâl [ư lôch jêh nău kan rdâk njêng [on lan mhe. N’hao săk geh nău rêh bah nu^h [on lan, r^ng geh t^ng bôk nu^h nkual [on lan rlău 41 rkeh prăk./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng