Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

VOV4.M’nông: Tâm năm 2021 aơ, nau kan đoàn ndrel nau kan druh ndăm tâm n’gor Dak Lak rgum ăp nau kan ndâk nau kan tâm đoàn viên, druh ndăm. Aơ lah nkô| geh pah kan tâm năm bah mom ndăm Dak Lak geh ndơ\ luh ta nar r[u\n lôch nau kan đoàn ndrel nau kan druh ndăm kon se geh tâm ôi 20/1. Tâm năm rlau aơ, ăp nau kan bah Đoàn geh ntru\nh geh âk nau dơi. Ăp gưl kan Đoàn ho\ [ư rlau 1.300 nau kan bah druh ndăm, đah rnoh rlau 21 rmen prặ, [ư 41 tơ\ yur mham kơl an, rgum rlau 13 rbăn đơn vị mham. Tâm nau kan njrăng rdâng stê Covid-19 ndrel srê bạch hầu, lam n’gor rgo\ jă rgum pă rlau 400 rbăn mlâm bok put mbung, 23.800 chai ndrel rlau 11 rbăn lít dak rao kloh ty nkhi\t kman, khal ndrel pă rlau 6.500 nklâm ndơ ân ăp rnăk geh khuch, ndak ndrel mât 519 rmôt kan druh ndăm kơl an rdâng đah srê ji./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương