Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.M’nông: Tât rnôk aơ, Công ty Điện lực Dak Lak ho\ trok bơi tât 93 rmen prăk điện măt nar chor ngih ân rlau 2.700 ntu\k kan, êng nu\ih tâm n’gor Dak Lak. Ta n’gor Dak Lak a[aơ geh rlau 3000 nu\ih, rmôt kan ho\ ký ton nau pă điện chor ngih ân Công ty Điện lực Dak Lak, đah rnoh dăng bơi tât 190 rbăn kWp, rnoh geh điện ăp năm geh nklăp 78 rkeh kWh.

Ntơm bôk năm tât rnôk aơ, Công ty Điện lực Dak Lak ho\ trok bơi tât 92,6 rmen prăk, tâm ban ma bơi tât 66 rkeh kWh điện. Wa Trần Văn Hùng, ta Phường Tân Lợi, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột ân git, đah rnoh điện măt nar dăng 86 kW, a[aơ tâm ăp khay rnăk wa geh trok nklăp 15 rkẹh prăk./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương