Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

VOV4.M’nông: N’gâng kan rđau kan tahen Biên phòng n’gor Dak Nông lo\ mât nau [ư njrăng rdâng srê Covid-19, ko\ kơt lah n’hao nau mât, mô ân nau lăp dak nơm tih dôih tâm trong nkuăl n’har bri tâm rơh êp tết năm mhe 2021. A[aơ, ăp pôih tahen ho\ ndâk 25 rmôt. Bol ma nau kan mêt uănh ndrel nkân njrăng ndrel nau rêh hôm âk nau jêr, yơn đah nuih n’hâm “rdâng srê kơt rdâng phung rlăng”, cán bộ, tahen pah kan tâm ăp ntu\k mro nchrăp rklaih đah nau kan, [ư ueh nau kan njrăng rdâng lăp tih dôih, njêng trong njrăng rdâng srê tâm nkuăl n’har bro. Ăp pôih tahen ko\ tâm rgop nsum đah n’gâng kan ăp nkuăl mpeh nau nkoch trêng, n’hao nau njrăng, rdâng srê Covid-19 ân [on lan. Vay nkoch mbơh nau đah rmôt mât njrăng n’har bri bah n’gor Mundulkri, dak Campuchia tâm nau njrăng rdâng srê./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương