Pơk uănh mông nar djăt: 18/5/2017

 

VOV4.M’nông - T^ng Ngih dak si  Y tế dự phòng Dak Nông, kơp tât n’gul khay 5 aơ, lam n’gor kơp dơn geh 121 nu\ih ntưp duh rtoh trong mham, hu\ch 50 nu\ih nkôp đah rơh aơ năm e. Nkual têh Gia Nghĩa geh âk nu\ih ntưp tâm năm e, yơn năm aơ knu\ng geh 4 nu\ih. Nău rgâl aơ dơi geh jêh rnôk n’gâng kan y tế n’gor Dak Nông rgum an trong kan rchăng n’gang duh rtoh trong mham. N’gor le\ puh dak si nkh^t măch ta ăp nkual [on lan gu\ geh rnoh âk măch chiăt, nkre ntrôl dăng nkh^t tu dak, nkoch trêng jru hvi ăp trong gay rchăng n’gang ntưp treh duh rtoh trong mham./.

 

 Nu\ih nchih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương