Pơk uănh mông nar djăt: 13/5/2020

VOV4.M’nông – Bah bôk năm tât a[aơ rlău 280 ha rnoh neh tiêu ta n’gor Dak Nông geh bu tuh. Ăp ntil bu tuh ntoh ta tơm tiêu du\t âk lah kh^t ngăch, kh^t mbrơi, ônh n’ha, bu tuh reh yor tuyến trùng. Rnoh neh ntưp âk ta 2 nkuăl Dak Song, Dak Glong.

Tiêu kh^t âk ta DaK Nông

 

Nkô| nău lah yor rnoh khlay tiêu jur thuk, âk m^n tơm ranh săk geh mô âk, kônh wa n’hu\ch mât chăm, ntuh kơl n’hanh dôl u\ch rgâl an tơm tăm êng săk rnglăy wa\ng sa âk lơn jêng rnoh neh tiêu geh hu\ch. Rlău ma ne\, yor khuch bah trôk nar mih, duh ndal tơm tiêu jêr u\ch, tu ndru\ng dơh ntoh.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng