Pơk uănh mông nar djăt: 25/7/2019

VOV4.Mnông:Ndrel đah ăp n’gor ta Tây Nguyên, srê duh trong mham ta Dak Nông dôl geh ntưp jêr njrăng. A[aơ srê duh rtoh trong mham le\ ntoh âk ta le\ rngôch 8 nkuăl, nkuăl têh bâh n’gor Dak Nông đah rlău 1.700 nu^h ntưp, hao rlău 15 tơ\ đah khay aơ năm e. ăp nkuăl geh rnoh nu^h kop duh âk lah Dak Rlâp, Tuy Đức, Dak Glong, n’hanh Krông Nô, âk nu^h ji le\ hăn săm ngih dak si ba lơ. T^ng nău ua\nh năl bâh n’gâng kan dak si n’gor Dak Nông, ăp nu^h ji duh rtoh trong rse mham hao bâh khay 5 n’hanh jo\ tât a[aơ yor rnôk aơ lah ta khay mih, l^t âk, nta nău dơh nơih an srê ntoh luh, tâm rnôk ne\ nu^h [onlan hôm nha mô geh njrăng nău ji. Ta năp nău ne\, UBND n’gor Dak Nông đă ntu\k kan y tế, ăp ntu\k kan geh tât n’hanh n’gâng kan ta ntu\k mbơh [ư ăp ntrong kan njrăng duh rtoh trong mham.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng