Pơk uănh mông nar djăt: 9/1/2015


Nar 8/1, Rnâng kan rđau nau kơl an Tết kơl nu\ih ach o, yor nu\ih geh ntưp dak si khih điôxin n’gor Dak Nông r[u\n mbơh nau kan kơl an “Tết kơl nu\ih ach o n’hanh nu\ih ntưp dak si khih điôxin năm Ất Mùi 2015. Ntoh nau ta rơh rgo\ jă, wa Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Groi Kruanh UBND n’gor Dak Nông lah rjăp, Tết năm mhe Ất Mùi 2015 n’hor ndơ\ luh nau đă ăp rnăk ach o, rnakư bơi ach  n’hanh rnăk nu\ih ntưp dak si khih điôxin ach o geh nklâm ndơ gay vơt tết rhơn m’ak. Yor ri, ăp gưl kan, n’gâng kan tâm n’gor gay lo\ geh ntrong kuăl jă, bonh đă du\t n’hâm blau, uănh khlay nau mi\n, nau kan bah [on lan tâm nau kan kơl an nau rêh jêng. Tâm rnôk bonh đă gay der nau tâm rnkăng, tâm di tă bah n’gor jur nkuăl, geh rnoh moh săk n’hêl. Ăp ntu\k kan geh tât gay rgop ana rjăp, geh nau tâm di tâm nau pă nklâm ndơ, der mô ân geh pă du hê âk tơ\ [ư nu\ih geh âk, nu\ih mô geh ndơ./.

                                                                        BTV:H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương