Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

VOV4.Mnông: UBND n’gor Dak Nông mhe ntru\nh nău ntru\nh mbơh mpeh kơl prăk an ăp ntu\k kan mât rong geh su\r su bôr yor srê ji ndul djroh châu phi. UBND n’gor ntru\nh kơl prăk an ăp nkuăl, nkuăl têh đah le\ rnoh prăk lah rlău 6,2 rmen prăk gay ma [ư kơl an ăp ntu\k kan mât rong geh su\r su bôr yor srê ji ndul djroh châu phi geh ta ntu\k. n’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan geh nău dơn mbơh nău geh ua\nh năl rnoh khuch khat yor srê ji ndul djroh su\r châu phi [ư gay ma [ư t^ng kơl t^ng nău ntru\nh, nkre lah, dơn kan ta năp UBND n’gor mpeh nău ua\nh năl nu^h khuch khat n’hanh rnoh khuch khat yor srê ji ndul djroh su\r Châu phi [ư ta n’gor. Kruanh UBND ăp nkuăl, nkuăl têh dơn kan mpeh nău leo [ư kơl prăk tâm nău njrăng srê ji ndul djroh su\r châu phi ta ntu\k nơm mât ua\nh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng