Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

VOV4.Mnông-Ta rơh r[u\n nchră bâh rnâng kan nt^m leo mbơh rnoh khlăy nar 1/7, n’gâng kan nt^m n’hanh nti le\ mbơh rblang mpeh nău mơh lơh săm [u\t giáo khoa mhe khlay lơn đah săm [u\t ơm, yor rgâl mpeh nău nchih rgum, pă an do\ng n’hanh geh săm [u\t dăn đă chính phủ ndơ\ an Uỷ ban rnâng kan Quốc hội ua\nh n’hêl, ntru\nh an do\ng, ndơ\ săm [u\t giáo khoa ta rnoh drăp ndơ yor ngih dak ua\nh mbơh rnoh khlăy. An tâm rgop mpeh nău dăn đă aơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đă n’gâng kan tơm prăk ndăn [ư lôch le\ nău kan, mbơh tơih an Uỷ ban rnâng kan Quốc hội mpeh nău ntop ntil ndơ aơ ta rnoh ndơ ngih dak ua\nh năl rnoh khlăy. Thủ tướng đă n’gâng kan tơm prăk n’hanh n’gâng kan nt^m n’hanh nti m^n ua\nh n’hêl nău kơl n’huch rnoh khlăy mô lah pă mô so\k prăk săm [u\t giáo khoa đah kon hoc, oh kon rnăk ach o, ăp nu^h mô geh prăk rvăt, ăp nu^h geh nău jêr jo\t yor nău tât bâh nuh srê Covid-19.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng