Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2020

VOV4.M’nông: Đại hội ntoh măt Đảng bộ nkuăl Cư Kuin, n’gor Dak Lak tal IV năm kan 2020-2025 geh tâm 3 nar, lơ 21tât lơ 24/6 ho\ geh nau dơi ueh. Aơ lah Đại hội leo lor săch so\ng Bí thư ndrel ngoai tâm bar Đại hội leo lor bah n’gor Dak Lak. Đại hội ho\ nchrăp luh nau kan ân ntrong kan bah năm kan 2020-2025 đah ăp nkô| nau kơt:

Mpeh nau hun hao văng sa, rnoh geh ndơ tuch tăm lôch lvang geh 33.242 rmen, n’hao geh rlau 9%, rnoh geh tơm prăk ntuh kơl lam nau rêh geh bơi tât 6000 rmen, rnoh geh bôk nu\ih tâm năm 2025 geh rlau 113 rkeh prăk. Đại hội săch Rnâng kan năm kan mhe geh 39 nu\ih. Wa Lê Thái Dũng lo\ geh Đại hội rnơm săch [ư tay Bí thư nkuăl uỷ bah nkuăl Cư Kuin./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng