Pơk uănh mông nar djăt: 3/7/2019

VOV4.M’nông: Năm aơ, nkuăl Ea Kar n’gor Dak Lak ho\ rgum rnoh prăk rau 1.300 rmen gay [ư bôk nau kan ndâk njêng [on lan mhe. Tâm nê, tơm prăk manh tă bah ăp ntu\k kan ân manh geh rlau 1.100 rman, tơm prăk yor ntu\k [ư nau kan tăch rgâl dnrel [on lan rgop geh rlau 20 rmen. Ntơm tơm prăk aơ, nkuăl rgum ê nkra, n’hao mhe âk jêt km trong hăn tâm ăp xã, thôn, nkra mhe ăp ntu\k trong hoch dak, ndâk ngih r[u\n rgum âk ntil…

 

Tât nrôk aơ, tâm du xã ta Ea Kar geh 15 bôk nau nau kơp dơn [on lan mhe rđil bôk năm. Nkuăl geh 2 xã lah Ea Ô ndrel Cư Ni geh kơp dơn xã to\ng geh nau dơi [on lan mhe. Nsôih tât lôch năm aơ, nkuăl Ea Kar mra geh tay ăp xã: Ea Tyh, Ea Đar ndrel Ea Kmut jêh lôch nau kơp dơn [on lan mhe./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng