Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

VOV4.M’nông: Uỷ ban Châu Âu (EC) lơ 28/10 đă âk nau kan mhe gay ma rdâng srê Covid-19 tâm ăp dak tâm Liên minh Châu Âu (EU). Bah năp nau kan rnoh nu\ih ntưp mhe hao0 âk du trong “geh nkah njrăng”, Uỷ ban Châu Âu đă Chính phủ bah 27 dak kan nsum pah kan âk lơn ndrel geh nau rgop ueh lơn. Uỷ ban Châu Âu nkah lah, tâm ăp khay bri mih, ăp dak ho\ [ư lhoi oi ăp nau kan rdâng srê yơn ê geh ăp nhoat hăn gay ma ndâk nau dơi ân nau rdâng ân tâm di. Gay [ư ueh nau kan joi nu\ih geh ntưp, EU ân lah, ăp chính phủ ân geh tâm rgop nau kan xét nghiệm, do\ng âk mpưm ntil xét nghiệm ngăch. Pơh bah năp nơh, Uỷ ban Châu Âu mbơh mra do\ng 100 rkeh ơro gay ma rvăt 22 rkeh ntil ndơ xét nghiệm rdâng săk jăn gay ma to\ng nau dơi bah ăp dak kan nsum./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương