Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020

VOV4.M’nông – R[u\n nchră Thủ tướng tâm nchră đah nu^h [on lan rơh tal 3 mbra [ư tâm nar 28/9 ta TP. Buôn Ma Thuột (Dak Lak). Râng r[u\n nchră, nchrăp mbra geh nklăp 600 nu^h ntoh măt [on lan ta lam dak, ndrel kruanh đảng, Quốc hội, Rnâng kan Chính phủ; Ntoh măt ăp n’gâng kan, ban ngành Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mbra tâm nchră đah nu^h [on lan rơh tal 3 ta TP. Buôn Ma Thuột (Dak Lak) tâm nar 28/9/2020

 

R[u\n nchră aơ gay rgum tâm nău mkra, dôh rklaih ăp jêr jo\t, wa\k kol tâm nkra njêng lo\ mir, ndâk njêng thôn [on mhe, lơn lah rnôk srê Covid-19 le\ khuch, du\t têh tât nkra njêng, tăch ndơ, tăch n’gluh ndơ lo\ mir, ngăn lah ta nkual miền Trung-Tây Nguyên. R[u\n nchră di an kônh wa [on lan nkoch, dăn đă đah nu^h kruanh Chính phủ tâm nău mkra ăp nău geh tât đăp mpăn nău rêh, đăp mpăn kon nu^h, mât r[ay n’hanh mât ue\h tay văn hoá bah ăp rnoi mpôl.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương