Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.Mnông- Nar 26/1, wa Kaja Kallas le\ mbơh dơn nău kan Thủ tướng bâh chính phủ bar đảng mhe bâh Estonia n’hanh jêng Thủ tướng bu ur bôk năp bâh ngih dak aơ bâh ntơm geh nău đăp mpăn ta năm 1991. ndrel nar, ntu\k kan lập pháp bâh Estonia le\ mbơh rnoh săk 15 nu^h kan ndrel ta chính phủ. Ăp ngih dak kiau meng le\ rnê âk mpeh nău tâm ban nu^h kan to\ng bu ur bu klô bâh chính phủ mhe tâm rnôk 15 nu^h kan r^ geh tât 7 kruanh n’gâng kan lah bu ur. Ăp nău kan kruanh n’gâng kan le\ geh pă tâm ban an 2 đảng njôt kan ndrel. Ta năp ne\ ta nar 24/1, Đảng rgâl mhe trung hữu yor wa Ca lát [ư kruanh n’hanh Đảng Trung tả le\ dơi geh du nău tâm ton gay ma njêng du chính phủ ndơn kan nội các bâh Thủ tướng dôl kan Giuri Ratas rlu kan ta nar 13/1 lôch geh g^t nău sa nkhiăn sa [er.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương