Pơk uănh mông nar djăt: 23/8/2019

VOV4.Mnông: Rmôt kan âk dak châu âu kan ndrel dun nău jă Nga lăp tay mô geh nău plơng tay ta rmôt kan G7 (rmôt 7 dak công nghiệp du\t hun hao ta lam ntur neh). Du hê nu^h kan gâl têh bâh EU ntoh ngơi kơt ne\ lôch rnôk Tổng thống Mỹ Donald Trump mbơh nău m^n mhe jă Nga plơ\ tay ta G7. nu^h leo kan G7 nchrăp mbra r[u\n nchră ta nkual rlu rlău Biarritz bâh Pháp ta du\t pơh aơ. Câu lạc bộ ăp n’gâng kan wa\ng sa ueh mhe ngăn tă geh g^t tât lah G8 ê lor rnôk Nga rlu ăp dak kan ndrel ta năm 2014 yor nglăp kan nsum ta gôl dak Crưm n’hanh geh ntôn kơl an mpeh tâm rdâng ta mpeh luh nar Ukraine. Ntoh ngơi ta năp rơh r[u\n nchră gâl têh G7, 1 hê nu^h kan têh mpôn săk bâh EU an lah, ăp nkô| nău gay ma ngluh Nga luh G8 hôm nha geh nău dơi n’hanh  đă Nga plơ\ tay mô klâp geh nău plơng lah nău “mô geh dơi [ư”.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng