Pơk uănh mông nar djăt: 15/11/2019

VOV4.M’nông Ta Ngih pah kan Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc le\ wơt wa Nurlan Nigmatulin, Kruanh Hạ viện Kazakhstan, 1 tâm 5 nu^h bah Liên minh wa\ng sa Á-Âu (EAEU), liên minh geh FTA đah Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc uănh lah, nău mbơh [ư FTA Việt Nam-Liên minh wa\ng sa Á-Âu năm 2016 ns^t tay ăp nău rgâl ue\h tâm kan ndrel wa\ng sa tăch rgâl, ntuh kơl đah 2 dak. Geh tăch rgâl ăp ding năm 2017 geh rlău 200 rkeh đôlar, năm 2018 geh 268 rkeh đôlar n’hanh năm aơ mbra geh rlău năm 2018. Thủ tướng đă, 2 ding an ntrôl dăng tay tâm rgâl mpôl kan doanh nghiệp, [ư rgum tăch ndơ, mpla nsơ, r[u\n nchră doanh nghiệp ta 2 dak; ntrôl kan ndrel ntuh kơl; n’hao kan ndrel tâm ăp nău kan geh êng kơt lo\ mir, nt^m nti, khoa học-kỹ thuật, văn hoá thể thao, pâl nđaih.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng