Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Geh tay 10 nu\ih ntưp mhe srê Covid-19 geh mbơh tâm ôi aơ. Tâm rnoh aơ geh 7 nu\ih ta Đà Nẵng, 3 nu\ih ta Quảng Nam, geh tât Ngih dak si ta Đà Nẵng. Kơp tât rnôk 6h lơ 4/8: Việt Nam geh di\ng le\ 652 nu\ih ji mhe đah srê Covid-19, tâm nê geh 307 nu\ih ntưp rnôk lăp dak nơm geh nkhah nkre. Rnoh nu\ih ji mhe tâm [on lan kơp tât lơ 25/7 tât rnôk aơ lah 205 nu\ih. Rnoh nu\ih geh tâm mâp dăch ndrel geh lăp tă bah nkuăl geh srê dôl geh uănh n’ôi n’hâm soan (nkhah) lah: 133.279, tâm nê: Nkhah rgum tâm ngih dak si lah: 1.258, nkhah rgum tâm ngih êng êng: 20.427; Nkah êng tâm ngih ndrel ntu\k gu\ rlu lah: 111.594 3 nu\ih./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng