Pơk uănh mông nar djăt: 18/8/2020

VOV4.M’nông – Kơp tât a[aơ, n’ơgor Gia Lai le\ kơp dơn 34 nu^h ntưp đah ji ndâr ko ta 11 xă, nkuăl têh ăp nkuăl Đak Đoa, Ia Grai n’hanh Tp Pleiku. Ăp nău kan dơi kan le\ mbơh [ư dâl ăp trong nchoeng n’gang, mkra mô an srê ntưp rêng. 4 xă bah nkuăl Đăk Đoa lah Đak Sơ Mei, Hnol, xă Trang n’hanh Đak Krong le\ rlău 14 nar mô kơp dơn nu^h ji mhe. A[aơ nău kan dak si le\ [ư chuh njrăng n’gang an rlău 39.000 nu^h [on lan ta ăp xă geh kơp dơn ji. Tât a[aơ le\ geh 32 nu^h ntưp ji ndâr ko dơi săm bah n’hanh s^t.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương