Pơk uănh mông nar djăt: 7/7/2020

VOV4.M’nông: Gay njrăng n’gang ji ndâr pưm ko ntưp rêng, UBND nkuâl Đăk Đoa (Gia Lai) ho\ n’glêh an le\ rngôch kon se nti ăp gưl nti ta xã Hải Yang rlu 1 pơh, nkre mpă wêl an gu\ [ah ngai êng du [on Bông Hiot, ntu\k geh 10 nu^h ji ndâr pưm ko, tâm nê geh 1 hê nu^h kh^t. Na nê|, le\ rngôch kon se nti ta xã Hải Yang, nkuâl Đăk Đoa mbra dơi rlu nti ntơm bah ôi 6/7 tât nar 12/7, n’hanh njrăng đă lơi ir an luh dih.

Êng ăp nai nt^m hôm tât nhih nti đo\ng gay mpôih kloh ue\h nhih nti, jrô nti. Ta [on Bông Hiot, ntu\k geh 10 nu^h ji ndâr pưm ko, tâm nê geh 1 hê nu^h kh^t, ăp trong njrăng n’gang nuh srê jăch ndăn ho\ dơi do\ng ăp to\ng le\. T^ng nê, n’gâng kan ta ntu\k njêng 4 ntu\k gu\ kâp njrăng nu^h n’hanh ndeh rklư rsong hăn luh lăp tâm [on. Tâm [on, mpôl kan dak si njrăng n’gang lor ta ntu\k [ư puh tay dak ji ta ăp rnăk nu^h ji ndâr pưm ko; [ư sơch but săm, nchih săk mbro ăp nu^h mâp pah dăch gay geh trong rdêl bah nuh srê năn ngăch./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng