Pơk uănh mông nar djăt: 1/6/2017

 

VOV4.M’nông - Ôi n’aơ, 31/5, ta nkual [on têh Pleiku, Ban nt^m rđau rchăng n’gang khuch hât n’ha n’gor Gia Lai [ư mít tinh r[o\ng t^ng nar Lam ntur neh mô jum hât. Đah nău mbơh “Hât n’ha-nău nkri hun hao nâp nâl bah ăp dak”, rlău 500 dtuh ndăm bah ăp rmôt kan le\ râng mít tinh n’hanh hăn ta trong gay nkoch mbơh nău tât đah âk nu\ih [on lan. Ta n’gor Gialai, tâm ăp năm bah năp, rnoh jum hât hôm e geh âk tâm ăp rơh kơn nu\ih [on lan. Nkô| nău lah yor nu\ih [on lan mô wât đah nău khuch bah hât hôm e đêt. Tâm rnôk ne\, Luật rchăng n’gang khih hât n’ha le\ le\ tam, ăp nău ntru\nh mô an jum hât ntu\k âk nu\ih le\ an, yơn lah nău [ư t^ng hôm e âk jêr jo\t, geh rnôk mô ho\ rjăp./.

 

Nu\ih nchih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương