Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 7/7/, Giám đốc N’gâng kan dak si n’gor Gai Lai mbơh nau, n’gor mhe kơp dơn geh tay 3 nu\ih geh ntưp ma strê dâr bưm ko, n’hao rnoh nu\ih ntưp jêng 16 nu\ih. Bah năp nau hao ngăch bah nu\ih ji, N’gâng kan dak si Gia Lai njoăl săm [u\t mbơh tât N’gâng kan dak si đă pă 100 rbăn di\ng vắc xin uốn vánn bạch hầu gay ma chuh ân nu\ih [on lan tâm nkuăl Đắc Đoa.

Bah năp măt, N’gâng kan dak si n’gor Gia Lai ho\ ndơn geh nau mbơh bah Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên mra pă 2000 di\ng vắc xin uốn ván bạch hầu gay ma chuh njrăng 3 di\ng ân ăp nu\ih rlau 7 năm ta [on Bông Hiot, xã Hải Yang, nkuăl Đắc Đoa, ntu\k dôl ma geh srê dâr bưm kô hô ngăn bah Gia Lai rnôk aơ.

Nchrăp nar chuh vắc-xin lah 9/7. Đah kon se tâm dâng 7 năm, n’gâng kan dak si n’gor mra lo\ ntru\nh nau chuh njrăng ti\ng nau kan chuh n’gang pơk hvi ti\ng nau nchrăp bah năp nê. A[aơ, di\ng le\ 16 nu\ih dôl ma geh ntưp srê tâm n’gor dôl geh nkhah, săm tâm Ngih dak si Đa khoa n’gor ndrel Ngih dak si Nhi Gia Lai ti\ng nau săm bah N’gâng kan dak si./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng