Pơk uănh mông nar djăt: 6/6/2017

VOV4.M’nông: Ti\ng nau mbơh bah N’gâng kan dak si Gia Lai, ntơm bôk năm 2017 tât rnôk aơ, lam n’gor ho\ kơp dơn geh 558 nu\ih geh ji rtoh tronh mham. A[ơ bri dôl tâm bôk yan mih, aơ lah nau nơih ân măch ntưp nau ji rtoh trong mham ndrel Zika hun hao dăng.

Gay rdâng ân nau kan njrăng, rdâng đah srê rtoh trong mham ndrel Zika, Uỷ ban nhân dân n’gor đă Sở Y tế rđau nau kan dak si n’hao nau uănh, saơ ơm nu\ih geh nau ji rtoh trong mham n’hanh Zika tâm ăp ntu\k káhm săm ji tâm ntu\k, kơp uănh, rklaih ân lôch ti\ng nau nti\m bah N’gâng kan dak si, mô ân geh srê ntưp rêng âk. Rđau ăp ntu\k khám săm ji nchrăp ăp to\ng dak si, ndơ do\ng, đăp mpăn to\ng nu\ih gay ma rgum, leo săm, mât chăm nu\ih ji gay n’huch ngăn rnoh nu\ih khi\t./.

Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương