Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.M’nông: Ntơm bôk năm tât rnôk aơ, n’gor Gia Lai geh bơi tât 2.400 nu\ih ji rtoh trong mham. Ngăn lah, knu\ng tâm n’gul khay êp aơ, lam n’gor geh 400 nu\ih ji mhe. Rnoh nu\ih ji hao âk [ư ngih dak si tâm nkuăl âk ir nu\ih săm. Ntu\k kan nkân njrăng srê ji bah n’gor Gia Lai ân gi\t, tâm rơh rlau aơ mih âk, geh nsum ma bri duh nar, nau nê [ư ueh ân măch deh rơ\ ngăch, ntưp rêng nau ji ân [on lan.

N’gâng kan dak si Gia Lai nkah nu\ih [on lan nchrăp [ư ăp nau kan njrăng ji đah nau kât mu\ng, vay răk kloh ntu\k ntu gu\ âm, ngăn lah tâm ntu\k geh dak rngân, gay măch mô geh ntu\k deh tăp. Ntu\k kan nkân njrăng nau ji n’gor Gia Lai lo\ tâm rgop nsum đah ăp nkuăl [ư ăp nau kan njrăng rdâng nau ntưp rêng bah srê ji rtoh trong mham./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương