Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2020

VOV4.M’nông: Đảng uỷ N’gâng kan rđau kan tahen n’gor Gia Lai [ư nau mbơh nau ntru\nh đă Bí thư Đảng uỷ tahen n’gor, năm kan 2015-2020. Ti\ng nau ntru\nh mrô 1888 lơ 18/6/2020 geh mbơh ta nar r[u\n, Rnâng kan n’gor uỷ Gia Lai rđau đă wa Hồ Văn Niên, Uỷ viên dự khuyết Rnâng kan rđau kan Trung ương Đảng, Bí thư n’gor uỷ, Kruanh rmôt kan ntoh măt Quốc hội [ư Bí thư Đảng uỷ tahen n’gor năm kan 2015-2020. Ntoh nau ta nar r[u\n, Wa Hồ Văn Niên ân lah, Đảng uỷ tahen n’gor geh nau kan khlay tâm nau rđau đă ăp rmôt ntru\nh săk tam nau kan mât rnă njrăng neh dak,. Tahen tâm n’grr, rgop nau n’hao nau nâp mpeh tâm rgum rgum, n’hâm tâm lơh bah [on lan, to\ng dơi nau u\ch ndâk njêng ndrel mât neh dak. Êp nê, wa Niên ko\ đă, tâm năm kan tât, Đảng uỷ N’gâng kan rđau tahen n’gor lo\ [ư ueh ăp nau tă geh tâm rơh rlau aơ, ndrel tâm rnglăp gay [ư jêh nau kan chính trị geh jao./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng