Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

            VOV4.Mnông Giám đốc nkual bâh ntu\k kan dak si lam ntur neh ta châu Mỹ, wa bu ur Carissa Etiene nar naơ 2/6 an g^t, rnoh nu^h ntưp Covid-19 ta nkual aơ hôm nha dôl hao âk, đah bơi tât 3 rkeh nu^h geh năl. Ntoh ngơi ta du rơh r[u\n nchră bâh Washington, wa Etienne mpơl nău m^n u\ch, mbra geh tâm kơl ueh tay đah Mỹ bôl ma Mỹ le\ mbơh mô hôm kơl an WHO. Nkre lah đă ăp dak ta nkual aơ mô dơi pơk mpông wa\ng sa ơm ir n’hanh der nău gu\ rgum âk nu^h lah du\t khlăy tâm rnôk nău ntưp Covid-19 hôm nha hao âk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng