Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

VOV4.M’nông  Ta Ngih Quốc hội, Rmôt Nghị sỹ dăch dêh Việt Nam-Liên bang Nga n’hanh Trung ương Rmôt hữu nghị Nga tâm rgop [ư mâp măt dăch dêh Việt Nam-Liên bang Nga di nkah g^t 102 năm Cách mạng khay 10 Nga, r[o\ng tât 70 năm ndâk njêng tâm boh Việt-Xô. Groi Kruanh quốc hội Uông Chu Lưu tât râng mâp măt. Năm bah năp, tâm boh kan ndrel đah Quốc hội 2 dak mô rlu dơi nâp  n’hanh hun hao ue\h. Ta ăp r[u\n 2 nghị viện nkual n’hanh lam ntu\r neh, nghị sỹ 2 dak mât ue\h tâm mâp bah dih, râng tâm ôp n’hanh tâm kơl ndrel, tâm rgâl ăp nău ndrel uănh m^n. Đại sứ Liên bang Nga ta Việt Nam m^n lah u\ch mât tay tâm boh way ơm ue\h lăng đah 2 dak, nkre nchrăp kơl Việt Nam tâm ăp nău kan, nga\n lah nău [ư tâm rnglăp nchră nău.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng