Pơk uănh mông nar djăt: 22/10/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 21/10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Groi kruanh rnâng kan Quốc hội Tòng Thị Phóng ho\ tât chop khân kônh wa geh khuch khat tă bah dak bu\k lơh ta phường Hương Sơ, nkual [on têh Huế, n’gor Thừa Thiên Huế.

Groi kruanh rnâng kan Quốc hội Tòng Thị Phóng dăn đă ngăch kơl ăp rnăk nu^h kh^t, roh tâm khay mih dak bu\k; pă joi ntu\k gu\ sa an ăp rnăk geh dak klôr rdu nhih jay, mô an ăp rnăk ji ngot ji kăt. Nkhêp geh rnôk dja, Groi kruanh rnâng kan Quốc hội Tòng Thị Phóng ho\ chop khâl n’hanh pă 20 nklâm ndơ, ăp nklâm ndơ rnoh khlay 25 rkeh prăk prăk măt an ăp rnăk ach o ta Eo Bầu, gu\ ta nkual ntrơn ntu\k gu\ mhe ta nkual 1 kinh thành Huế tât ntu\k mhe ta phường Hương Sơ. Công đoàn Văn phòng Quốc hội rgop kơl kônh wa 50 rkeh prăk./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương