Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2020

VOV4.M’nông: Măng nơh (26/9), [ư Lễ mbơh Nkual [on têh Pleiku lah nkual [on têh ntil I, mpeh n’gor Gia Lai. Tât râng n’hanh lah ta rơh lễ, Groi Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng an lah, aơ lah n’gâng ntơm khlay, lah nău dơi bah Đảng bộ, n’gâng kan, [on lan nkual [on têh Pleiku n’hanh n’gor Gia Lai tâm bah ri aơ nơh.

Aơ lah nău dơh geh gay nkual [on têh Pleiku hun hao tay wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h, n’hao săk geh nău rêh bah nu^h [on lan nkual [on têh, di đah nău [ư tơm rgum văn hoá, chính trị, wa\ng sa bah n’gor. Groi Thủ tướng lah rjăp, rnôk hao rơ\ jêng nkual [on têh, Pleiku ân uănh khlay tât jay gu\ an nu^h [on lan, lơn lah jay gu\ thuk prăk an ăp rnăk dơi kơl, rnăk ach o, dăch kêng ach o ns^t geh wa\ng sa đêt, jay gu\ công nhân ta ăp nhih máy, xí nghiệp; t^ng [ư jăp trong kơl trok tâm, đă ntrơn du, [ư ntu\k gu\ mhe njêng nău tâm ban u\ch./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương