Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

VOV4.M’nông: Đah 226 rnoh phiếu kơl an ndrel 188 rnoh phiếu rdâng, Hạ viện Mỹ lơ 6/12 ho\ nchră luh nau ntru\nh kơl an ntrong kan bar ngih dak đah nau tâm rkeh đah Israel ndrel Palestin. Nau ntru\nh geh nchră ho\ [ư nau duh jêr đah Đảng cộng hoà ndrel Dân chủ tâm nau ntru\nh bah Mỹ tâm nkuăl Trung Đông.

Ntrong kan bar ngih dak gay ndâk du ngih dak Palestin pah kan êng nsum đah Israel, yơn lah nau kan aơ mô ndơn geh nau kơl an bah nu\ih Palestin ndrel Palestin jêh âk năm tâm nchră mô geh nau dơi. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ân lah nu\ih [on lan Palestin mô dơi geh ngih dak êng, tâm nê, N’gâng kan Tổng thống Trum ko\ mô kơl an trong kan 2 ngih dak./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng