Pơk uănh mông nar djăt: 4/2/2016

VOV4.Mnông: Ndrel đah Nhật Bản, Hàn Quốc nar naơ 3-2 le\ mbơh lor đah Triều Tiên mbra plơng tay lôch geh nău mbơh mpeh nău nchrăp pănh vệ tinh tâm rnôk bâh natt 8-25/2 tay. Ntoh ngơi ta rơh r[u\n nchră, groi Chánh văn phòng rnă njrăng Tổng thống Hàn Quốc, wa Cho Tae Yong, lah na nê|, Triều Tiên ntrôl nău nchrăp pănh grăp phao u\nh lot ngai, nău aơ mbra geh du nău ntêt nkri têh đah nău đăp mpăn n’hanh rnă njrăng ta nkual tâm ban kơt ta lam ntur neh. Groi Chánh văn phóng mât rnă njrăng Tổng thống Hàn Quốc mbơh lor, Triều Tiên mbra plơng du nău tât khlay lah [ư pănh grap phao u\nh kơt nău nchrăp.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng