Pơk uănh mông nar djăt: 13/8/2020

VOV4.M’nông: Lơ 12/8, N’gâng kan neh dak Hàn Quốc mbơh nau ân gi\t dak aơ ndrel Mỹ mra ntơm nti\m nti tahen nsum ăp năm tâm pơh aơ, yơn nau kan mra geh rgum jê| lơn yor nau rvê ntưp rêng srê Covid-19. Nu\ih ntoh ngơi N’gâng kan nchră nau Hàn Quốc ân gi\t, n’gâng kan bar dak dôl ma tâm nchră gay ma rgâl nau nti\m nti geh [ư ntơm lơ 16-28/8 tât. Nau nti\m nti tahen nsum mra geh nau râng bah âk rbăn tahen tă bah 2 dak ndrel ngăn lah rgum tâm nau nti\m nti klơ máy tính lơn lah nau nti\m nti ngăn bah dih. Hàn Quốc ndrel Mỹ vay [ư nti\m nti tahen hsum ăp năm tâm bôk khay 8, yơn năm aơ yor geh srê Covid-19 [ư nkol nau nti\m nti bah tahen Mỹ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng