Pơk uănh mông nar djăt: 19/6/2015

VOV4.M’nông: Quốc hội Hàn Quốc nar 18/6 ho\ nklăch phiếu săch ti\ng nau đă bah Tổng thống Park Gưn Hye ntop wa Hwang Kyo Ahn [ư Thủ tướng, nsru\ng lơi 2 khay Cính phủ Hàn Quốc mô geh nsưng Thủ tướng. Ntu\k kan Tổng thống Hàn Quốc kơp dơn, wa Hwang Kyo-Ahn, 58 năm, N’gâng kan Tư pháp ơm, du hê nu\ih kan geh âk năm blau kan, lah nu\ih tâm di gay rđau kan Chính phủ. Yơn lah, ngoai tâm âk nau ntul rlong ma wa Hwang Kyo-Ahn mât lah mhâm [ư gay nkân srê MERS dôl [ư 23 nu\ih khi\t n’hanh 165 nu\ih ntưp mhe. Wa Hwang Kyo-Ahn lah Thủ tướng tal 3 tâm dâng rơh Tổng thống Park Gưn Hye kơp ntơm bôk năm 2013./. 

                                          Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng