Pơk uănh mông nar djăt: 11/12/2019

VOV4.M’nông – Hàn Quốc le\ tâl mpông 10 ngih măy nhiệt điện sah ônh kơt du gâl bah nău rchăng n’gang n’hôl [ô. N’gâng kan u\nh nar Hàn Quốc an g^t, nău an rlu do\ng ngih măy nhiệt điện sah ônh jêh rnôk khay bah năp chính phủ dak aơ an g^t mbra tâl mpông 15 ngih măy nhiệt điện sah ônh tâm ta bah n’gul khay 12 tât khay 2 năm bah kơi rnôk ăp ngih măy điện hôm [a [a\ nchrăp pă to\ng u\nh nar. Ndrel đah ăp nău nsrôih koh n’hu\ch ăp nău [ư n’hôl [ô trôk nar kơt ngih măy nhiệt điện sah ônh, N’gâng kan tăch rgâl Hàn Quốc mbra n’hao do\ng sah ônh lu\ geh rnoh sulfur đêt tâm ăp ngih măy nhiệt điện gay n’hu\ch nsuk m’hul sulfur oxide ơm geh ¾ jêng nsuk môi bah ăp ngih măy aơ.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng