Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2020

VOV4.M’nông: Groi Tổng thư ký Liên hợp quốc [ư nau kan kơl an Mark Lowcock ntoh nau rvê ngăn mpeh nau tât nar lơn jêr bah srê Covid-19 ta Syria. Wa Lowcock ân gi\t, ntu\k kan dak si lam ntur neh dôl leo trong kơl an rdâng srê Covid-19 tâm, Syria, rgum tâm nau n’hao nau blau uănh năn, mbơh nau njrăng rdâng êng ndrel dak si. A[aơ geh nklăp 7,4 rkeh nu\ih geh kơl an tâm ăp khlay, tâm nê ngăn lah kơl an ndơ sa. Ntoh măt kuăl jă nsum mpôl lam ntur neh n’hao nau kơl an Syria, nau tơm ân rnôk aơ lah nau rdâng srê Covid-19 gay n’huch nau tât khuch đah nau kan kơl an tă geh khuch hô ta Syria./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương