Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

VOV4.M’nông:  Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lơ 23/11 ho\ r[u\n trực tuyến mbơh nau kan Somali ndrel nau kan bah rmôt kơl an bah Liên hợp quốc ta Somali. Ăp dak kan nsum tâm Hội đồng Bảo an ntoh nau kơl an nau kan đah Chính phủ Liên bang ndrel ăp Bang kan nsum mpeh nau săch kan ta Somali. Ăp dak kơp dơn nau ntop Thủ tướng Mohamed Hussein Roble ndrel ndâk Chính phủ mhe, nkre đă Chính phủ Somali nsrôih nchrăp săch kan dah ro\ng ndrel tâm ban. Ăp dak tâm pă nau jêr ma Somali dôl rdâng bah năp nau khuch bah dak lip, krah phu\ lơh tơm tăm ndrel ma srê Covid-19./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương