Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2019

VOV4.M’nông: Bôk nău kan njroh mprơ ue\h êng nkah ndray Nar bu ur Việt Nam 20/10 “Huyền thoại Mẹ” mhe [ư măng nơh (18/10) ta Hà Nội. Đah rnoh jong 90 mn^t, “Huyền thoại Mẹ” ndjôt tât nu^h uănh âk nău mprơ mpeh Me, mpeh ăp nu^h bu ur Việt Nam jăp blău, âk nuih n’hâm tâm ro\ng. Măng njroh mprơ ho\ ndjôt tât nu^h djăt uănh rngân jru, đah ăp nău mprơ hôr rnê mpeh me kon, rup gui mpeh me, ăp bu ur Việt Nam way o\ r’ah an ma rnăk wâl n’hanh ăp nu^h kon tâm ro\ng bah he. Măng njroh mprơ dơi rdâk âk mpưm ndrel ăp bâr mprơ nju\ng rnhôt rngân jru ho\ ns^t âk nău ue\h ro\ng an nu^h djăt uănh thủ đô./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng