Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: Bộ trưởng Bộ Y tế Iran an g^t, dak dja mbra geh ma nău tâm rdâng đah “nuh srê tâl 2” geh nău tât khuch hô lơn lah ăp nu^h [on lan uănh lhơ ăp trong gu\ tâm [ah ngai n’hanh nt^m nti mât njrăng n’hâm soan. Lah kalơ radio [oh rup Iran, Bộ trưởng Y tế Iran lah rjăp, nuh srê Covid-19 mô ho\ du\t bah n’hanh nău ntưp rêng geh ma nău plơ\ ntoh tay mô g^t năl lor. Păng nkre mbơh njrăng lor đo\ng, lah nu^h [on lan mô uănh khlay ăp trong gu\ tâm [ah ngai n’hanh nău nt^m nti bah n’gâng kan dak si, Chính phủ mbra nchrăp an nău nt^t du\t krit nji. Iran lah dak Trung Đông geh tât khuch du\t hô tâm nkual tă bah nuh srê Covid-19, ho\ ntơm m[ơk lhoi trong mpă wêl bah khay 4 lôch rnoh nu^h kh^t tă bah nuh srê têh lơh hu\ch âk. Yơn lah, kơp ntơm bah khay bah năp nơh, dak dja ho\ saơ plơ\ ntoh tay âk ăp nu^h ntưp ji./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng