Pơk uănh mông nar djăt: 25/5/2019

VOV4.M’nông: Tổng thống Iran Hassan Rouhani mbơh Iran mbra mô chu\h chu\n ta năp nău mpet đă bah Mỹ n’hanh mô ntlơi nău u\ch tât kan bah he le\ ma rnôk geh ntu\p bom. Nău lah tam rjăp dja le\ dơi ndơ\ luh tâm rnôk tâm boh Mỹ- Iran uănh saơ mbah gung hao duh jêr mhe lôch rnôk Mỹ n’hao tay tahen tât Trung Đông. Tổng Rouhani mpơl nău nsing nơm an lah, nu^h [on lan Iran mbra mô ntlơi rơh tâm ndăng lơh ns^t tay đăp mpăn n’hanh mbra mô plơ\ ru\ch ta năp nău jêr jo\t tâm nău rêh. Iran hôm rdeng S-300 njrăng n’gang kalơ trôk n’hanh ăp ndơ năp do\ng tahen êng [a [a\ s^t mpeh nkual [on têh meng dak lêng (Asaluyeh), lôch Mỹ n’hao mpôl duk rdôl lơh n’hanh mpôl [^t ndeh păr ntu\p bom tât kuel dak lêng Ba Tư đo\ng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng