Pơk uănh mông nar djăt: 17/9/2019

VOV4.M’nông: Iran mra tâm boh đah Liên hợp quốc ndrel ăp dak êng gay joi nau đăp mpăn ndrel nâp nâl tâm Yemen ndrel nkuăl. Nau ton lah geh nu\ih ntoh ngơi bah Chính phủ Iran Ali Rabiel ndơ\ luh bah năp báo chí tâm lơ 16/9, jêh nau rdôl lơh tâm ăp ntu\k kan trih dak pring bah Saudi Arabia ma phung no\ng êng Houthi tă geh Iran kơl an ba kơi ndơn nau tih.

Kơp ntơm năm 2014 tât nrôk aơ, ti\ng nau đă bah n’gâng kan Yemen, Saudi Arabia ho\ ndâk ndrel rđau kan rmôt tahen nsum Sau di gay rdâng phung no\ng êng Houthi, kơl an chính phủ gu\ nde tâm ăp dak lam ntur neh geh lam ntur neh kơp dơn bah Tổng thống Yemen Abd Rabbu Mansourr Hadi./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng