Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2020

VOV4.M’nông: Kruanh n’gâng kan neh dak Iran Amir Hatami ân git,k dak aơ dôl nchrăp nau n’hao nau kan tăch luh ăp ntil ndrak nsiu phao bleo jêh rnôk nau mô ân do\ng ndrak nsiu bah dak aơ geh rưih jăng lơi. Ntoh nau tâm tivi neh dak, Kruanh n’gâng kan neh dak Iran ân gi\t, kơp ntơm năm e, âk dak hp\ geh tâm mâp ma Iran ntoh nau u\ch so\k nkân lơi ndrak nsiu tahen. Yor ri, jêh rnôk nau nchueng rdâng geh jăng lơi, N’gâng kan Iran ho\ [ư âk nau tâm nchră đah âk dah gay nchră nau kan aơ. Yơn lah, Kruanh N’gâng kan Amir Hatami lah rjăp, Iran mra knu\ng pă ndrak nsiu ân ăp dak do\ng gay mât đăp mpăn, Ntơm lơ 18/10, nau mô ân dong ndrak nsiu bah Liên hợp quốc đah Iran ho\ ntơm geh nau tam./.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương