Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2020

VOV4.M’nông: UAE n’hanh Israel mhe mbơh ho\ geh nău dơi tâm ton âk đah bar ding gay ntru\t nsôr n’hanh tâm mât njrăng ntuh kơl nsum. Thứ trưởng Bộ Tài chính UAE, Younis Haji Al-Khoury, an g^t bar ding ho\ ký ton 99 nău tâm nchră ntuh kơl. Ăp nău tâm ton dja gay n’hao dăng tâm boh wa\ng sa, ntru\t nsôr tâm rlong đah bar dak. Đah mpeh Israel, tâm ton mbra ns^t tay nău geh an nkual bah dih ngih dak n’hanh ntru\t nsôr tâm rlong wa\ng sa. Aơ lah ngoăy tâm ăp nău tâm ton lor bôk năp đah UAE n’hanh Israel lôch plơ\ tay tâm boh kơt ơm tâm nar 15-9 mhe aơ. Bộ Giao thông Vận tải Israel nar 18-9 an g^t mbra ký ton trong srong hăn ndeh păr đah UAE đah 28 bôk ăp pơh đah bar ding./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương