Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2020

 

VOV4.M’nông:  {ư t^ng tay tâm ton ue\h tâm boh, Israel n’hanh ăp Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) mbra ndrel ký ton an [ư t^ng 28 rơh mpăr tăch rgâl ăp pơh đah tach ndeh păr bah 2 dak. Tâm ton aơ mbra dơi ký ton ta Israel n’hanh ăp rơh mpăr mbra dơi [ư t^ng tâm khay tât. Israel n’hanh ăp Tiểu vương quốc A-rập thống nhất mhe aơ le\ [ư trong nchrăp [ư t^ng ăp rơh mpăr so\ng tât bah ăp dak tâm khay 10 aơ yơn lah le\ an ndruch yor khuch bah srê Covid-19. Bah năp ne\, rnôk khay bah năp, 2 ding le\ ký ton nâm ơm tâm boh ta Mỹ. Tâm ton dơi kâp geh jâng tơm an nău tâm boh ue\h lăng an 2 dak tâm ăp nău kan kơt chính trị, wa\ng sa, văn hoá…

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương