Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

VOV4.M’nông: Thủ tướng Liên ban Nga Dmitry Medvedev lah rjăp, hun hao GDP bah Liêng bang Nga tâm năm 2019 mbra geh ntơm bah 1,3 tât 1,5%, hao khlay ndơ ta rnoh 3,8% n’hanh aơ lah rnoh du\t đêt tâm lịch sử dak Nga kơp ntơm bah ntơm njêng. Năm 2019 lah năm dak Nga ntơm t^ng [ư ăp trong nchrăp têh lam dak, gay u\ch tât hun hao neh dak. Yơn lah, t^ng Thủ tướng, hôm nchiăng khan du đêt nău geh mô kơt nău mpo\ng đo\ng, ân rhoăt luh nău tă ơm g^t kan jru hvi, uănh aơ lah nkô| gay t^ng [ư ăp nău kan ndơ\ luh du trong ue\h lơn tâm năm 2020 tât, ma lor bôk năp lah [ư bah mpêr n’gar nking kol si [u\t kan, ơm lah ăp nkô| tơm [ư jêng mbrơi nkai jâng wăng sa Nga. Păng nkoch kloh ăp trong nchrăp têh gưl neh dak ân dơi mbơh bah năp jêng du\t năm aơ, gay chính phủ m^n uănh./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng