Pơk uănh mông nar djăt: 18/5/2020

VOV4.M’nông: Ia Maơr lah xã jêr jo\t ngăn bah nkuăl Chư Prông, n’gor Gia Lai. Ndrel đah ăp nau jêr mpeh nau geh tât bah mih nar, ăp nau khuch jêr mpeh trong hăn văng sa-rêh jêng bah nkuăl n’har bri aơ jêr đo\ng hun hao. Du trong hăn ro nơih ueh lah nau u\ch bah âk jêt năm bah kônh wa xã janh dăng Ia Mơr.

Nar bôk năp, nô Kpuih Mlai, rnoi Jarai, plei Klăh, xã Ia Mơr rdeng i ur klơ ndeh honđa gay ma hăn ngih dak si Đa khoa n’gor khám săm ji. Mhe hăn luh bah trong bê tông tâm xã lah Tỉnh lộ 665, yơn rngot ngăn, trong tỉnh lộ lo\ mô tâm ban ma trong xã. Ntơm bôk tỉnh lộ lah trong neh đah n’huk mbâr ma n’am ty tâm măt trong, trong ntu hu\k, bro\ng dak âk ngăn. Nkre hăn tât trong aơ du mlâm geh mâp ma du bôk ndeh rdeng ndơ têh hăn rlet, neh n’huk du\l, tâm nklăp 50 mét ri ndeh ur sai nô Mlai mô hôm saơ ôh ndeh ur, păng kâp. Nklăp bar mni\t jêh nê ri mơ bah n’huk, ur sai nô mơ dơi hăn tay trong ngai bơi tât 100km tay, tâm nê nklăp 30km lah trong neh. Âk năm ma aơ hăn tâm trong aơ mro, nô Kpuih Mlai, nkoch:

Ndeh têh rdeng ndơ lah hăn rlet ri păng n’huk ngăn mô saơ trong gay ma hăn ôh, nơm mra geh tom ngăn tâm ntu hu\k, nơm gu\ ta nê kâp ân ndeh hanư rlety [ât. Trong hvet, hăn bar nu\ih ri du hê ntrôl ndeh. Gâp u\ch ngăn lah Ngih dak ơm nkra trong aơ ân kônh wa hăn ân nơih lơn”.

Tỉnh lộ 665 geh rnoh jong 70km, geh ntu\k nthoi tâm nglah 3 Phú Mỹ, tâm thoi tay ma trong Hồ Chí Minh rlet trong Tay Nguyên (QL14) ndrel tâm du\t du\t trong lah tâm nthoi ma Quốc lộ 14, tâm dăch ma trong hăn uănh n’har bri, tâm ntu\k mât njrăng bah Đồn Biên phòng Ia Mơr. Wa Nguyễn Tuấn Anh, groi Kruanh UBND xã Ia Mơr ân gi\t, trong aơ mô ueh ngăn bah Tỉnh lộ 665 tâm xã đah nklăp 30km, ăp trong nê lah neh da dê. Nau hăn ro tâm trong aơ mâp nau jêr ngăn, yan mih ri dak bo\k, duh nar ri n’huch dur. Trong hăn kol jêr [ư nau hăn ro bah [on lan mâp nau êr, trong hăn ko\ nkol. Ndoh ndơ jêh lôch tuch tăm ri bu rvăt thuk ngăn, tâm rnôk ndơ mât chăm ri rnoh du\t khlay. Yor ri ma văng sa rêh jêng bah xã mbrơi hun hao:

Tỉnh lộ 665 hăn tâm xã Ia Mơr, tâm nthoi đah nkuăl Chư Prông ndrel ăp xã jêr ngăn. Ntơm bah nê [ư nau jêr tâm nau hăn ro, nchuăn rdeng ndơ bah kônh wa leo tăch ba dih. Kônh wa geh bu rvăt thuk, kônh wa ko\ roh du gưl đo\ng nau geh gay ma hun hao văng sa. Gưl uỷ, n’gâng kan ko\ kơt lah kônh wa [on lan Ia Mơr u\ch mhâm [ư ơm ntru\nh nkra trong ân kônh wa hăn ro nơih lơn”.

Tỉnh lộ 665 geh năl lah trong tơm khlay bah trong hăn tât ăp xã Ia Băng, Ia Tor, Ia Pia, Ia Me, Ia Ga ndrel xã Ia Mơr bah nkuăl Chư Prông. Nkre lah, aơ lah trong khlay ngăn nthoi nkuăl Chư Prông, n’gor Gia Lai đah nkuăl Oyadav (n’gor Rattanakiri, dak Campuchia). Ti\ng wa Hồ Phước Thành, Giám đốc n’gâng kan nchrăp kan ndrel ntuh kơl n’gor Gia Lai, năl  aơ lah nau khlay bah trong đah nau hun hao văng sa, rêh jêng tâm nkuăl n’har bri, n’gor ho\ đă đah Chính phủ ndrel Ngân hàng Châu Á (ADB) kơl tơm prăk gay ma nkra [ư, n’hao nkra trong bah Bôk nau kan “Kơl an hun hao nkuăl n’har bri” nkuăl 3 dak hun hao Việt Nam, Lào, Campuchia. Bôk nau kan geh đah di\ng le\ geh Thủ tướng ân [ư tâm năm 2016, hôm Tỉnh lộ 665 geh ân lah du nau kan jê| tâm nê đah rnoh ntuh kơl rlau 22 rmen đôlar Mỹ, tâm ban 500 rmen. Yor geh nau khuch kol yor ri ma nau nkra trong geh nsru\ng.

Tât rnôk aơ, ăp nau nkol ho\ geh rklaih ndrel nau kan dol ma ntơm geh rlong lăp. Wa Hồ Phước Thành ân gi\t, lah geh nau nơih, tât du\t khay 8 aơ trong aơ mơ geh ntơm nkra:

Phung hên geh n’gor jao ân nau kan ntru\nh bôk nau nkra trong aơ đah nau dơi lah tơm ntuh kơl. Phung hên ho\ tâm rgop rjăp ngăn đah ADB gay nkra samư [u\t ân nau nchrăp kan ndrel ho\ geh ADB tâm ban nau di\ng le\ ăp nau nchrăp, nau [ư. A[aơ ri dôl ma ntơm nau [ư joi săch ntu\k [ư nau kan bah trong mạng, nau nkra trong ri ADB dôl ma mbơh gay ma săch joi ntu\k nkra. Ti\ng nau mpo\ng ri tât khay 7 aơ lah jêh ăp nau ân geh săch ndrel nklăp tâm khay 8 ri ntơm geh ntru\nh [ư nau kan aơ”.

Ia Mơr lah xã janh dăng ngăn tâm rnôk tâm lơh mprơh Mỹ kơl an neh dak. Ntu\k aơ, kônh wa rnoi Jarai dôl ma ăp nar gu\ kâp gay Tỉnh lộ 665 geh ntuh kơl ndâk nkra, n’hao nkra ân mhe, nâp. Ntơm bah nê kơl an kônh wa bah oi nau jêr jo\t ko\ kơt lah kơl n’hong hoch nau kan gay geh hun hao văng sa rêh jêng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng