Pơk uănh mông nar djăt: 23/3/2019

VOV4.M’nông: Ti\ng nau ntru\nh bah Kruanh dak mpeh nau pă nkhôm săk ntơ ân ăp nu\ih ho\ geh nau dơi blau tâm nau kan mât ndrel [ư ueh ndoh ndơ vay ơm bah rnoi mpôl, n’gor Kon Tum geh 30 nu\ih geh pă săk ntơ  ntoh lư Ngih dak pă “Nghệ nhân Uư tú” rơh aơ. Geh 20 nu\ih pah kan tâm nau kan nkoch mbơh nau ơm njroh mprơ, 6 nu\ih pah kan tâm nau kan ngữ văn dân gian ndrel 4 nu\ih tâm nau kan tri thức dân gian.

Ngăn lah, wa Y Phoih ndrel wa A Jar geh pă săk ntơ lư ngih dak “Nghệ nhân ưu tú” tâm 2 nau kan ngữ văn dân gian ndrel nghệ thuật trình diễn dân gian; Wa A Bang geh pă săk ntơ lư bah Ngih dak “Nghệ nhân ưu tú” 2 nau kan trình diễn dân gian ndrel tri thức dân gian./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng