Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông: {ư ân jêng ngăn nau u\ch hun hao tơm dak si jêng ntu\k kan văng sa tơm, n’gor Kon Tum ho\ ân 10 ntu\k kan manh bơi tât 7.600 ha bri gay ma tăm tơm dak si tâm nâm bri. Rnoh neh bri manh rgum ngăn tâm 2 nkuăl Đăk Glei ndrel Tu Mơ Rông.

Ngăn lah ăp rnoh neh bri bah ăp ntu\k ân manh gay ma tăm tơm sâm Ngọc Linh ntil dak si khlay geh rnoh văng sa prêh. Tâm nê geh Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum manh neh têh ngăn đah bơi tât 4.800 ha./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng