Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.Mnông- Ta năp nău tât ngăch, jêr njrăng bâh nuh srê Covid-19, gay ma njrăng nău ntưp rêng bâh bah dih, ta n’gor Kon Tum dôl geh rlău 4.700 nu^h s^t bâh nkual geh srê geh an gu\ nkhah êng, ua\nh nđôi. Tâm rlău 4.700 nu^h ta Kon Tum plơ\ s^t ta nkual geh srê Covid-19 geh an gu\ nkhah êng, ua\nh nđôi geh rnoh du\t âk lah gu\ nkhah êng ta jay đah rlău 3.800 nu^h. rnoh hôm e geh 838 nu^h geh gu\ nkhah êng ta ăp nkualgu\ rgum n’hanh 85 nu^h geh ntôn ntưp Covid-19 dôl geh gu\ êng, ua\nh nđôi ta ăp ntu\k kan dak si. Nău geh ua\nh xét nghiệm mhe SARS-Cov2 rơh 1 đah ăp nu^h geh ntôn ntưp geh ntu\k kan dak si n’gor Kon Tum mbơh lah mô geh ntưp srê. Tâm ne\ geh bu ur ta nkuăl Đăk Hà tâm mâp đah nu^h geh ntưp Covid-19 mbrô 564. a[aơ bol ma mô geh nu^h ntưp. Yơn ăp ntu\k kan dak si [ư an gu\ nkhah êng, ua\nh nđôi ăp nu^h ntôn geh ntưp Covid-19 bâh n’gor Kon Tum le\ leo kan, mbra tâm rdâng đah ăp nău tât mô ueh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng