Pơk uănh mông nar djăt: 13/11/2019

VOV4.M’nông: Ôi 12/11, ta Bảo tàng n’gor Kon Tum, UBND n’gor Kon Tum ntơm rơh mpla n’hơ bản đồ ndrel mpla n’hơ ndơ ơm “Hoàng Sa, Trường Sa lah bah Việt Nam-Ăp nau mpơl tă bah ơm ndrel pháp lý”. Geh tâm 5 nar, ntơm lơ 12 tât 16/11, rơh mpla n’hơ bản đồ ndrel ndơ ơm yau “Hoàng Sa, Trường Sa bah Việt Nam.

Ăp nau mpơl ơm ndrel pháp lý” yor UBND n’gor Kon Tum [ư gay mbơh tât ăp nu\ih uănh âk nau geh mpeh nau [ư tơm bah Việt Nam bah bar gôl dak  Hoàng Sa ndrel Trường Sa bah Việt Nam tâm Biển Đông, geh ăp nau rgum bah 65 bản đồ mbơh nau [ư tơm bah Việt Nam đah bar gôl dak Hoàng Sa, Trường Sa yor Việt Nam ndrel Phương Tây mbơh ntơm rach năm tal 17 tât a[aơ, ndrel nau rgum bah 4 bản đồ ndrel 30 bản đồ yor ăp Ngih dak Trung Quốc nkra ndrel ntoh do\ng bah ăp rơh ơm ân saơ Trung Quốc mô geh mât bar gôl dak Hoàng Sa ndrel Trường Sa…

Rơh mpla n’hơ hôm mbơh ăp rup, nau nkoch ơm, ndơ ơm ntoh nau kơl an, nau u\ch ro\ng bah Đảng, Ngih dak, tahen, ăp rmôt kan chính trị rêh jêng ndrel [on lan he đah ăp nau kan ngăn nsum n’hâm mât [ư tơm gôl dak dak lêng nơm./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng