Pơk uănh mông nar djăt: 19/5/2017

        VOV4.M’nông: Sở Y tế n’gor Kon Tum mhe năl geh du hê nu^h ji môr rngok Nhật Bản ta nkuâl Ia H’Drai. Nu^h ji lah nô A Phát (40 năm deh), nu^h Kadong, pah kan ta Ban chỉ huy quân sự nkuâl Ia H’Drai. Aơ lah nu^h ji môr rngok Nhật Bản dơi năl geh bôk năp năm 2017 ta n’gor Kon Tum. Sở Y tế n’gor Kon Tum le\ rđău đă Trung tâm Y tế dự phòng n’gor kan nsum đah mpôl kan dơi kan rgum ôp uănh nău ji t^ng nău way; mât chăm, t^ng groi nđôi n’hâm soan nu^h ji gay geh trong rdâng lơh ngăch. Măt êng, njêng mpôl pah kan s^t ta nkuâl t^ng [ư kuaih kloh ue\h ntu\k ntô, nkh^t tăp măch; [ư nkoch trêng na nê| ta ntu\k nu^h ji pah kan  n’hanh ăp rnăk wa\r kiău ma mpẹh nău ji môr rngok Nhật Bản; [ư puh dak si nkh^t măch Cloramin B, Han-pec 50EC đah rnoh hvi puh 2 ha ta thôn 1 xã Ia Tơi (nkuâl Ia H’Drai)./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương